EasyTravel Lista referenci

Poštovani,

Easy Travel & Event Management je agencija specijalizovana za organizaciju kongresa, konferencija i programa posebno kreiranih prema zahtevima klijenata. Agencija je jedini član Kongresnog Biroa Srbije iz jugoistočne Srbije, nosilac “OTP Licence br. 23/2015” – organizator putovanja.

U nastavku teksta dostavljamo Vam ponudu usluga koje Agencija Easy Travel može da ponudi u domenu svoje delatnosti, kao i referentnu listu većih manifestacija i korisnika.

 

LISTA USLUGA KOJE AGENCIJA – TEHNIČKI REALIZATOR – OBAVLJA ZA POTREBE ORGANIZATORA

  1. Organizacija registracije i prihvata učesnika
  2. Komunikacija sa potencijalnim učesnicima – prijavljivanje učesnika online i dostava materijala
  3. Organizacija i ugovaranje prostora za realizaciju manifestacije, opremanje prostora svim tehničckim preduslovima
  4. Konsekutivno i simultano prevođenje sa opremom (kabine za prevodioce i wirelless slušalice do 350 učesnika)
  5. Easy Travel server i softver za online registraciju učesnika sa potpunim uvidom organizatora – pristup bazi podataka
  6. Organizacija Welcome/registracioni desk, distribucija materijala učesnicima, asistencija prema listi ugovorenih usluga
  7. Prijem i evidencija prijava ucesnika i uplata kotizacije na račun – dinarski i devizni (za inoučesnike)
  8. Komunikacija sa sponzorima i izlagačima – animacija i prijem uplate od strane izlagača
  9. Organizacija prevoza učesnika: izrada avio karata, e-mail dostava, organizacija transfera prema broju gostiju
  10. Organizacija protokolarnih aktivnosti i izleta – post programskih aktivnosti obilaska i upoznavanja sa istorijskim nasleđem

Referentna lista većih manifestacija Easy Travel Event-a u periodu 2008/2016. godine

 

2008. godina
2009/2010/2011. godina
2012/2013. godina
2014. godina
2015. godina
2016. godina