Početak » Evropski gradovi » Niš – Malaga, avion iz Niša

Niš – Malaga, avion iz Niša

Malaga (šp. Málaga) je posle Sevilje drugi po veličini grad autonomne pokrajine Andaluzije i glavni grad provincije Malaga. Malaga je peti grad u Španiji po broju stanovnika.Nalazi se na krajnjem zapadu Mediterana na nešto više od 100 kilometara od Gibraltara. Demografski, Malaga je najgušće naseljen grad Koste del Sol. Okružena je planinskim vencima, a dve reke, Gvadalmendina i Gvadalorse, prolaze kroz grad i ulivaju se u Mediteransko more.

Program

1.Dan: Nedelja 10.jun – dolazak na aerodrom Konstantin veliki, checkiranje za let za Cirih u 15.45h. Sletanje u Cirih u 17.05h. Indivudualni transfer do hotela Flag 3* u centru Ciriha, Veče predviđeno za individulnu šetnju i odmor. Noćenje.

2. Dan: Ponedeljak – Napuštanje hotela i transfer na aerodrom u Cirihu i let za Malagu 09.45.Sletanje u Malagu u 12.20; Indvidualni transfer do hotela Zeus 3* u centru Malage.

3-7 Dan: Boravak u Malagi, individalni odmor i upoznavanje grada;

8. Dan: Napuštanje hotela i individalni transfer do aerodrome u Malagi . Let za Niš, sa presedanjem u Cirihu u 09.45h. Predviđeno vreme dolaska u Niš je 12.15h;

 • Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 • Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u R.Nemačkoj, i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju EU i u tom slučaju će ovakav slučaj tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
 • Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji ili na sajtu M.I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u Španiji
 • Preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.
 • Molimo proverite da li Vaš prtljag je u granicama dozvoljneih dimenzija. Za veći prtljag, ćete morati da izvršite doplatu na aerodromu ukoliko prilikom prijave za let se utvrdi da je Vaš prtljag većih dimenzija od dozvoljneog.
 • Obavezno proveriti u agenciji informacije o dozvoljneom prtljagu na letu (težine, dimenzije torbe, dozvoljna sadržina)

Organizator putovanja je Easy Travel & Events, OTP 23/2015.

Uz ponudu važe Opšti uslovi putovanja Easy Travel & Events od 26.01.2017.

CENA ARANŽMANA  –  OD 595 €

U cenu je uračunato

 • Avio karte sa svim taksama bez prtljaga
 • Smeštaj u hotelu Flag 3* u Cirihu sa doručkom u 1/2 sobi, www.theflag-zuerich.ch
 • Smeštaj u hotelu ZEUS 3* na bazi najma sobe u 1/2 sobi,  www.hotel-zeus.com

U cenu nije uračunato

 • Individualna potrošnja
 • Putno zdravstveno osiguranje
 • Transferi do i od aerodroma u Cirihu i Malagi

Plaćanje

U dinaraskoj protivvrednosti na dan uplate po prodajnom kursu Banca Intesa minimalno 50% iznosa, ostatak na 15 dana pred putovanje. Moguće plaćanje platnim karticama .

Napomena

Ovo je individalni aranžman i ponuđena cena je proizvod trenutnih cena avio karata i hotela. Za sve dodatne informacije kontaktirati agenciju. Termini i hoteli su podložni promeni u skladu zahteva putnika.