Početak » Kongresi » Četvrti Kongres preventivne pedijatrije – Osnov zdravlja i blagostanja

Četvrti Kongres preventivne pedijatrije – Osnov zdravlja i blagostanja

Poštovane koleginice i kolege,

zdravstveni saradnici,

medicinske sestre i tehničari,

 

pozivam Vas, ispred Organizacionog odbora, da učestvujete u radu IV Kongresa Udruženja za Preventivnu Pedijatriju Srbije pod nazivom “Prevencija u pedijatriji – osnov zdravlja i blagostanja”, koji će se održati u Kongresnom Master centru u Novom Sadu u periodu 07 – 09. aprila 2017. godine.

Polazeći od dostignuća svojih učitelja i prethodnika, generacije današnjih pedijatara i njihovih saradnika susreću se sa novim izazovima u prevenciji najčešćih bolesti dečijeg uzrasta, na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou, koristeći savremene naučne stavove i njihovom primenom u praksi pomiču granice zdravlja i bolesti pripremajući se za nove izazove budućnosti, uz praćenje morbiditeta i mortaliteta populacije.

Dođite nam, Vaše učešće otvara mogućnost neposredne razmene dugogodišnjeg iskustva, sa kolegama iz drugih sredina, te kritički osvrt na postojeće i iznošenje mišljenja o smernicama budućih preventivnih programa, što daje mogućnost kvalitetnije i racionalnije zdravstvene zaštite pojedinca, odnosno očuvanje zdravlja buduće odrasle jedinke i prosperitet i napredak društva u celini.

Očekujemo da ćete Vašim aktivnim učešćem dati doprinos u radu, kako stručnoj tako i naučnoj prestižnosti, što se svakako očekuje od predstojećeg IV Kongresa Preventivne Pedijatrije Srbije sa međunarodnim učešćem.

Dragi prijatelji, veseli nas što ćete biti naši gosti, ujedno i obavezuje da u pauzi kongresnih dešavanja pokažemo ono što je novosadski, da se družimo sa prvim prolećnim danima i uživamo u autohtonim mirisima, ukusima, zvukovima i čarima vojvođanske prestonice!

Sa nestrpljenjem Vas očekujemo u srpskoj Atini: Omladinskoj prestonici Evrope 2019. godine i Evropskoj prestonici kulture 2021. godine!

Srdačan pozdrav,

Prim mr sc med Branislava Stanimirov
Predsednik Organizacionog odbora 4. Kongresa UPPS

Datum održavanja: 07- 09. April 2017.

Mesto održavanja: Kongresni Centar Master, Hajduk Veljkova 11, 21000 Novi Sad, Srbija

Zvanični jezik: srpski i engleski

Rok za prijem radova: 07. mart 2017.

Recenziju prijavljenih radova izvršiće članovi Naučnog odbora. Obaveštenje o prihvatanju rada i načinu prezentacije biće dostavljeno do 25. marta 2017. e-mailom (obavezno naznačiti e-mail adresu u obrascu za prijavu sažetaka). Prihvaćeni radovi biće štampani u Zborniku radova.

Akreditacija: Akreditacija Kongresa kod Zdravstvenog Saveta Srbije u toku

Kotizacija: Rana kotizacija za lekare iznosi 8.000 RSD, za medicinske sestre 4.000 RSD

Izložba: U toku rada Kongresa biće održana prateća izložba u Izložbenoj sali Kongresnog Master centra. Najpoznatiji proizvođači lekova i medicinske opreme izložiće svoje proizvode.

Prijava učešća i smeštaj učesnika: Smeštaj je predviđen u hotelima „Master Garni“ i „Novi Sad“, na bazi noćenja sa doručkom, uz mogućnost doplate za polupansion. Prijava učešća i smeštaja vrši se popunjavanjem elektronske prijave, koja je dostupna na internet stranici Izvršnog organizatora Easy Travel i Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije.

VAŽNE ADRESE

Organizator Kongresa:

Udruženje za Preventivnu Pedijatriju Srbije
Bul Dr Zorana Đinđića 48, 18000 Niš
www.preventivnapedijatrija.rs

Izvršni organizator Kongresa:

„EASY TRAVEL & EVENTS d.o.o.”
Prvomajska 4, 18000 Niš
www.easytravel.rs
kongres@easytravel.rs
Tel / Fax: 018 292 552 / 018 292 555

ORGANIZACIONI ODBOR

Prim mr sc med Branislav Stanimirov – predsednik

 • Prof dr Zoran Igrutinović
 • Prof dr Maja Milojković
 • Doc dr Ivana Budić
 • Doc dr Snežana Živanović
 • Ass dr Goran Vukomanović
 • Ass dr Sergej Prijić
 • Ass dr Marko Jović

 • Prim dr Vladimir ilić
 • Prim dr Zoran Stanković
 • Dr sc med Mirjana Stojšić
 • Dr Hristina Kocić
 • sms Olivera Milanović
 • sms Ljiljana Plavanski
 • ps Ana Radomirović

NAUČNI ODBOR

 • Prof dr Vladislav Vukomanović
 • Prf Dr Predrag Minić
 • Prof dr Gordana Kocić
 • Prof dr Jasmina Knežević
 • Prof dr Ljiljana Šarenac
 • Prof dr Zorica Živković
 • Prof dr Zoran Radojičić
 • Prof dr Anđelka Slavković

 • Prof dr Vojislav Perišić
 • Prof dr Jadranka Jovanović-Privrodski
 • Prof dr Jovanka Kolarović
 • Prof dr Vladimir Petrović
 • Doc dr Radoje Simić
 • Doc dr Bojko Bjelaković
 • Ass dr Ružica Kravljanac
 • Prim dr Bojana Cokić

SEKRETARIJAT KONGRESA

 • Miroslav Mirković, dipl. ekonomista
 • dr Snežana Trećakov
 • sms Dragana Jerić
 • sms Branislava Španović
 • Ružica Višnjić
 • Izvršni Organizator: “EASY TRAVEL & EVENTS” d.o.o.
 • Kongresni Master centar

Teme kongresa

1. Prevencija u:

 •     primarnoj zdravstvenoj zaštiti
 •     kardiologiji
 •     neurologiji
 •     pulmologiji
 •     gastroenterologiji
 •     endokrinologiji
 •     nefrologiji
 •     imunologiji
 •     reumatologiji
 •     hematologiji
 •     poremećaju metabolizma
 •     poremećaju ishrane
 •     oftalmologiji
 •     genetici
 •     perinatologiji
 •     razvojnoj patologiji
 •     psihijatriji
 •     adolescentnoj ginekologiji
 •     dečijoj hirurgiji
 •     sportskoj medicini

2. Imunizacija: izazovi u sprovođenju imunizacije

 • okrugli sto: juče, danas, sutra

3. Uloga medicinske sestre u prevenciji

 • sesija: sestrinstvo
 • teme kongresa

4. Prevencija u pedijatriji iz ugla studenata medicine:

 • slobodne teme

Petak (Friday), 7. april 2017.

10:00 – 11:00 Registracija učesnika ( Registracion participants ), AULA ( Entrence Hall ) – Kongresni Centar Master

11:00 – 12:30 Otvaranje Kongresa, Velika sala (Opening Congress „Grand Hall“)

• Pozdravna reč ( Welcome )

• Koktel ( Cocktail )

Velika sala (“Grand Hall”)
12:30 – 13:30 Plenarna predavanja
Moderatori: Prof dr Vladislav Vukomanović, Doc. dr Bojko Bjelaković
Obesity and CVD : why and how to prevent in pediatric age?
em. Kurt Wibhalm Professor for Clinical Nutrition and Pediatrics, President: Academic Institute for Clinical Nutrition, Alserstraße 14/4 A-1090 Vienna, Austria
„Advances in diagnosis and treatment of genetic dyslipidaemias“. What about children?
Prof. Claudia Stefanutti, M.D., Ph.D. Head of Extracorporeal Therapeutic Techniques Unit Lipid Clinic and Atherosclerosis Prevention Centre Immunohematology and Transfusion Medicine ‘Umberto I’ Hospital Department of Molecular Medicine “Sapienza”, University of Rome
Mala sala broj 4 (“Small Hall”)
13:30 – 15:30 Prevencija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Moderatori: Prof dr Maja Nikolić, Doc dr Nebojša Kavarić, Prim mr sc med Branislava Stanimirov
• Predavanja po pozivu
• Usmena izlaganja
15:30 – 16:30 PAUZA ZA RUČAK (Lunch break Restaurant Congress Centre )
16.30 – 17.00 Simpozijum ( Sympozium )
17:00 – 19:00 Prevencija u gastroenterologiji
Moderatori: Dr sc med Mirjana Stojšić, Prof dr Zlatko Đurić
• Predavanja po pozivu
• Usmena izlaganja
Izložbena sala broj 3 (“Exhibition Hall”)
17.30 – 18.30 Poster sesija ( Poster session )
Moderatori: Ass dr sc med Sergej Prijić, Prof dr Maja Milojković, Ass dr sc med Adrijan Sarajlija
Izložbena sala broj 1 i 2 (“Exhibition Hall”)
10.00 – 18.00 Proizvođači lekova i medicinske opreme izložiće svoje proizvode
Mala sala broj 5 (“Small Hall”)
13.30-15.30 Prevencija u perinatologiji, genetici i fetalni skrining
Moderatori: Prof dr Jadranka Jovanović – Privrodski, Prof dr Tihomir Vejinović, Prof dr Željko Miković, Ass dr sc med Jelena Martić
• Predavanja po pozivu
• Usmena izlaganja
15:30 – 16:30 PAUZA ZA RUČAK ( Lunch break Restaurant Congress Centre)
16.30 – 17.00 Simpozijum (Sympozium )
17.00 – 19.00 Prevencija u neonatologiji
Moderatori: Prof dr Aspazija Sofijanova, Prim dr Bojana Cokić
• Predavanja po pozivu
• Usmena izlaganja
Mala sala broj 6 (“Small Hall”)
13:30 – 15:30 Prevencija u bolestima metabolizma i ishrane
Moderatori: Prof dr Gordana Kocić, Doc dr Maja Đorđević, dr Aleksandra Klisić
• Predavanja po pozivu
• Usmena izlaganja
15:30 – 16:30 PAUZA ZA RUČAK ( Lunch break )
16.30 – 17.00 Simpozijum ( Sympozium)
17.00 – 19. 00 Prevencija u neurologiji
Moderatori: Prof dr Marija Knežević – Pogančev, Prof dr Dragana Bogićević, Ass dr sc med Ružica Kravljanac
• Predavanja po pozivu
• Usmena izlaganja

 

SUBOTA (SATURDAY), 8. april 2017.

Mala sala broj 4 (“Small Hall”)
09:00 – 11:00 Prevencija u imunologiji i dečijoj reumatologiji
Moderatori: Doc dr Gordana Vijatov – Đurić, Prof dr Srđan Pašić, Dr sc med Dragana Lazarević
11.00 – 11.30 KAFE PAUZA ( Coffee break )
11:30 – 13:30 Prevencija u dečijoj psihijatriji i razvojnoj pedijatriji
Moderatori: Doc dr Milica Pejović – Milovančev, Prof dr Dušan Backović, Doc dr Jasminka Marković• Predavanja po pozivu• Usmena izlaganja• Primena M – CHAT – R / F upitnika u ranom prepoznavanju spektra autističnih poremećaja
13:30 – 15.30 Prevencija u nefrologiji
Moderatori: Prof dr Andrea Roić – Cvitković, Prof dr Velibor Tasić, Ass dr sc med Dušan Paripović• Predavanja po pozivu• Usmena izlaganja• Primena Protokola u prepoznavanju noćnog umokravanja kod dece
15:30 – 16:30 PAUZA ZA RUČAK ( Lunch break )
16.30 – 17.00 Simpozijum ( Symposium )
17:00 – 19.00 Prevencija u hematologiji
Moderatori: Prof dr Jovanka Kolarević, Dr Tatjana Zaharov, Prof dr Zoran Igrutinović, Doc dr Miloš Kuzmanović
• Predavanja po pozivu
• Usmena izlaganja
Izložbena sala broj 3 (“Exhibition Hall”)
17.30 – 18.30 Poster sesija ( Poster session )
Moderatori: Ass dr sc med Sergej Prijić, Prof dr Maja Milojković, Ass dr sc med Adrijan Sarajlija
Izložbena sala broj 1 i 2 (“Exhibition Hall”)
10.00 – 18.00 Proizvođači lekova i medicinske opreme izložiće svoje proizvode
Mala sala broj 5 (“Small Hall”)
09:00 – 11:00 Prevencija u sportskoj medicini
Moderatori: Prof dr Dragan Radovanović, dr Tamara Gvrilović, dr Jadranka Plavšić
• Predavanja po pozivu
• Usmena izlaganja
• Primena Pravilnika za decu sportiste od 6 – 14 godina
11.00 – 11.30 KAFE PAUZA ( Coffee break )
11:30 – 13:30 Prevencija u kardiologiji
Moderatori: Prof dr Vladislav Vukomanović, Prof dr Jasmina Knežević, Ass dr Goran Vukomanović
• Predavanja po pozivu
• Usmena izlaganja
13.30 – 15.30 Prevencija u dečijoj hirurgiji
Moderatori: Prof dr Zoran Radojičić, Prof dr Radoica Jokić, Prof dr Anđelka Slavković, Doc dr Radoje Simić
• Predavanja po pozivu• Usmena izlaganja
15:30 – 16:30 PAUZA ZA RUČAK ( Lunch break)
16.30 – 17.00 Okrugli sto ( Panel discussions )
17.00 – 19.00 Prevencija u adolescentnoj ginekologiji
Moderatori: Prof dr Aleksandra Kapamadžija, Dr sc med Zoran Stanković• Predavanja po pozivu• Usmena izlaganja
Mala sala broj 6 (“Small Hall”)
09:00 – 11:00 Prevencija u pulmologiji
Moderatori: Prof dr Predrag Minić, Prof dr Zorica Živković, Doc dr Gordana Vilotijević – Dautović
• Predavanja po pozivu
• Usmena izlaganja
11.00 – 11.30 KAFE PAUZA (Coffee break )
11:30 – 13:30 Prevencija u endokrinologiji
Moderatori: Prof dr Ljiljana Šaranac, Prof dr Dragan Katanić, Prim mr sc med Snežana Lešović
• Predavanja po pozivu
• Usmena izlaganja
13:30 – 15:30 Uloga medicinske sestre u prevenciji
Moderatori: Milica Marjanović, Olivera Milanović, Ljiljana Plavanski, Ana Radomirović
• Predavanja po pozivu
• Usmena izlaganja
15:30 – 16:30 PAUZA ZA RUČAK ( Lunch break)
16.30 – 17.00 Okrugli sto ( Panel discussions )
17.00 – 18.00 Prevencija u pedijatriji iz ugla studenata medicine
Moderator: Aleksandar Kobilarov
• Usmena izlaganja

20.30

SVEČANA VEČERA (GALLA DINNER)

Zlatna dvorana, Novosadski Sajam, Hajduk Veljkova 11, Novi Sad

(Golden Hall, Novi Sad Fair)

NEDELJA, 9. april 2017.

Mala sala broj 4 (“Small Hall”)
10:00 – 11:30 Okrugli sto: Izazovi u sprovođenju imunizacije: juče, danas, sutra

Moderatori: Prim Dr sc med Snežana Medić, dr Goran Ristić

Učesnici:

Prof dr Vladimir Petrović – epidemiolog
član Republičke stručne komisije Ministarstva zdravlja za imunizaciju

Prof dr Zoran Radovanović

12:00 – 13:00 Zatvaranje Kongresa (Clossing Congress)
Izložbena sala broj 1 i 2 (“Exhibition Hall”)
10.00 – 12.00 Proizvođači lekova i medicinske opreme izložiće svoje proizvode

Nadamo se da će kompanija koju zastupate i ove godine učestvovati na IV kongresu Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije (UPPS) sa međunarodnim učešćem, jednom od najvećih pedijatrijskih okupljanja u Srbiji i na taj način učvrstiti odličnu saradnju koja postoji sa Udruženjem za preventivnu pedijatriju (UPPS).

Promocija učesnika

Cenovnik promotivnih usluga (bez iskazanog poreza)
Zakup reklamno-izlagačkog štanda 2m2 70.000 RSD
Štampanje unutrašnje stranice u Zborniku radova i Programu 49.000 RSD
Štampanje unutrašnje stranice u Zborniku radova 35.000 RSD
Štampanje unutrašnje stranice u Programu 29.000 RSD
Komercijalna prezentacija do 10 minuta 45.000 RSD
Mini simpozijum do 20 minuta 90.000 RSD
Emitovanje reklamnog spota do 10 min na internoj TV 30.000 RSD

Modeli saradnje


“PLATINASTI PARTNER KONGRESA” - paket u iznosu od 350.000 RSD

ZLATNI PARTNER KONGRESA” - paket u iznosu od 250.000 RSD

“SREBRNI PARTNER” - paket u iznosu od 150.000 RSD

Sa željom da Vašim učešćem u radu na IV godišnjem kongresu Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije (UPPS) sa međunarodnim učešćem na najbolji način predstavite medicinski program koje zastupate, srdačno Vas pozdravljamo!

Tehnički organizatori

EASY TRAVEL & EVENTS

Prvomajska 4a, 18000 Niš
Tel. +381 18 292 555;  Fax. +381 18 292 552
kongres@easytravel.rs
www.easytravel.rs

NASLOV APSTRAKTA (TITLE OF ABSTRACT)

Autori (Authors):
Institucija (Institution):
e-mail:

Uvod (Introduction):

Cilj rada (Aim):

Materijal i metode (Material and Methods):

Rezultati (Results):

Zaključak (Conclusion):

Ključne reči (Key words):

Tematska oblast: npr. kardiologija/pulmologija/… (Thematic field: i.e. cardiology/pulmonology/…)

Tip prezentacije: usmena/poster prezentacija (Presentation preference: oral/poster presentation)

UPUTSTVO ZA PRIPREMU APSTRAKATA

 • Kratak i precizan naslov koji ukazuje na cilj rada
 • Spisak autora: prezimena i inicijali imena (npr. Stanković P,…); podvučeno ime autora koji prezentuje rad
 • Institucija, grad, država (ako postoji više od jedne institucije povezati ih sa autorima brojevima 1, 2, 3,…)
 • Adresa elektronske pošte (e-mail) glavnog autora tj. autora za korespondenciju
 • Apstrakt treba da bude organizovan u 5 pasusa (uvod, cilj, materijal i metode, rezultati i zaključak)
 • Apstrakt treba da sadrži maksimalno 300 reči; na kraju napisati tri ključne reči
 • Tekst napisati u fontu Cambria (veličina 11), bez razmaka između redova i pasusa
 • Apstrakt treba da bude napisan na srpskom ILI engleskom jeziku
 • Uneti tematsku oblast i metod prezentacije (usmena ili poster prezentacija)
 • Word dokument nasloviti prezimenom autora i tematskom oblasti (npr. Stankovic, primarna prevencija)

ROK ZA SLANJE APSTRAKATA je 07. mart 2017. godine

Apstrakte slati na e-mail adresu: kongres@easytravel.rs

PRIJAVNI LIST ZA UČEŠĆE NA KONGRESU

Popunjenu prijavu dostaviti agenciji Easy Travel putem e-maila kongres@easytravel.rs

ili telefonom/faxom na broj 018 292 555