Početak » Kongresi » IX nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem Udruženja ORL lekara i hirurga glave i vrata jugoistočne Srbije i Udruženja pulmologa Srbije

IX nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem Udruženja ORL lekara i hirurga glave i vrata jugoistočne Srbije i Udruženja pulmologa Srbije

Poštovane kolege, dragi prijatelji,

velika mi je čast, ali i prijatna obaveza, da vas pozovem na još jedan naučni sastanak, da još jednom prikažemo novine u nauci i struci, da razmenimo mišljenja,  uporedimo i unapredimo rezultate lečenja. Ovog puta naš ZIMSKI IX Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem održavamo u Hotelu Mona, na Zlatiboru, u periodu 28. februar – 03. mart 2019. godine.

Kongres je akreditovan kod Medicinskog saveta pod rednim brojem A-1-2453/18 sa 13 bodova za predavače i 11 bodova za pasivno učešće. Uspešni interdisciplinarni rad sa pulmolozima Srbije nastavićemo i dalje. Teme Simpozijuma prilagođene su savremenim zahtevima struke. Osnovu čine novine u ORL i pulmološkoj terapiji, kao i okrugli stolovi o bolestima spavanja i traheje. Učešće najkompetentnijih domaćih stručnjaka i uvaženih profesora iz inostranstva obezbediće visok nivo simpozijuma. Kako ovaj skup predstavlja jedan od najznačajnih godišnjih sastanaka otorinolaringologa Srbije pozivam sve zainteresovane farmaceutske firme i zastupnike medicinske opreme na aktivno učešće, sugestije i pomoć u realizaciji našeg zajedničkog zadatka.

Tehnički organizator Simpozijuma obezbediće sve potrebne uslove za uspešan rad i prijatne trenutke tokom Simpozijuma.

Predsednik Udruženja otorinolaringologa
i hirurga glave i vrata jugoistočne Srbije
Prof. dr Milan Stanković

Predsednik Udruženja pulmologa Srbije
Prof. dr Lidija Ristić

Promocija učesnika

Poštovani,

nadamo se da će kompanija koju zastupate i ove godine učestvovati na godišnjem Kongresu ORL hirurga glave i vrata Jugoistočne Srbije i pulmologa Srbije i na taj način učvrstiti odličnu saradnju koja postoji sa lekarima iz ove oblasti. U skladu sa vašim mogućnostima modaliteti saradnje mogu biti sledeći:

Cenovnik promotivnih usluga (sa uključenim porezima)
Zakup reklamno-izlagačkog štanda 2m2 80.000 RSD
Zakup reklamno-izlagačkog štanda 4m2 100.000 RSD
Zakup reklamno-izlagačkog štanda 6m2 120.000 RSD
Štampanje unutrašnje stranice u Zborniku radova i Programu 30.000 RSD
Štampanje unutrašnje stranice u Zborniku radova 20.000 RSD
Štampanje unutrašnje stranice u Programu 15.000 RSD
Komercijalna prezentacija do 10 minuta 60.000 RSD
Mini simpozijum do 20 minuta 90.000 RSD

Modeli saradnje


“GENERALNI POKROVITELJ KONGRESA” - paket u iznosu od 8.500 EUR

“ZLATNI PARTNER KONGRESA” - paket u iznosu od 4.500 EUR

“PRIJATELJ KONGRESA” - paket u iznosu od 3.500 EUR

Napomena: Mogući su i drugi oblici saradnje u dogovoru sa organizatorom.

Sa željom da vašim učešćem u radu kongresa sa međunarodnim učešćem na najbolji način predstavite medicinski program koje zastupate srdačno vas pozdravljamo!

ORGANIZACIONI ODBOR

Preuzmite promo ponudu u PDF formatu

PRIJAVNI LIST

Popunjenu prijavu dostaviti tehničkom organizatoru e-mailom na kongres@easytravel.rs

ili tel/fax: 018 292 552 / 018 292 555

EASY TRAVEL & EVENTS d.o.o.”, Prvomajska 4a, 18000 Niš, Srbija
Račun: 160-367847-07 Banca Intesa ad
Licenca OTP 23/2015

PRIJAVNI LIST JE SASTAVNI DEO OPŠTIH INFORMACIJA

  • Na osnovu prijave Izvršni organizator će izvršiti rezervaciju i poslati predračun sa predviđenim rokom uplate.
  • Sve rezervacije za koje uplata nije izvršena u datom roku na predračunu biće stornirane bez obaveze obaveštavanja učesnika.
  • Organizator zadržava pravo da promeni cene za neuplaćene usluge u slučaju izmene deviznog kursa.
  • Za eventualno otkazivanje aranžmana važe opšti uslovi putovanja EASY TRAVEL & EVENTS.