Početak » Kongresi » Pedijatrijski dani Srbije 2016.

Pedijatrijski dani Srbije 2016.

Pedijatrijski dani Srbije 2016, u organizaciji Udruženja pedijatara Srbije, održani su po 47. put, u Nišu, u periodu 06 – 08. oktobra 2016. godine u modernom Konferencijskom centru Medicinskog fakulteta u Nišu.

Na Kongresu j eaktivno učestvovalo više od 400 pedijatara Srbije i ne mali broj pedijatara iz Crne Gore, Makedonije, Republike Srpske i zemalja u okruženju. ove Pedijatrijske dane posetilo je preko 1000 učesnika tokom 3 kongresna dana.

GALERIJA