Početak » Kongresi » Pedijatrijski dani Srbije – NIŠ 2017.

Pedijatrijski dani Srbije – NIŠ 2017.

Obaveštavamo sve zainteresovane da je došlo do promene termina i mesta održavanja Kongresa.

“Pedijatrijski dani Srbije 2017”, u organizaciji Udruženja pedijatara Srbije, biće održani po 48.put u Nišu, u periodu 05 – 07. oktobra 2017. godine, u zgradi Medicinskog fakulteta u Nišu.

Očekuje se aktivno učešće više od 400 pedijatara Srbije i ne mali broj onih iz Crne Gore, Makedonije, Republike Srpske i zemalja u okruženju. Očekujemo da ove Pedijatrijske dane tradicionalno poseti više od 1000 učesnika tokom 3 kongresna dana.

ORGANIZACIONI ODBOR

prof dr Saša Živić prof.sasazivic@gmail.com
prof dr Emilija Golubović ema.golubovic@gmail.com
mr sci Predrag Miljković pedja7m@yahoo.com
Tehnički organizator: EASY TRAVEL & EVENTS Niš
EASY TRAVEL TEAM kongres@easytravel.rs

Promocija učesnika

Nadamo se da će kompanija koju zastupate i ove godine učestvovati na jubilarnim 48. Pedijatrijskim danima Srbije, najvećem godišnjem pedijatrijskom okupljanju u Srbiji i na taj način učvrstiti odličnu saradnju koja postoji sa Udruženjem pedijatara Srbije i Pedijatrijskom sekcijom SLD.

Cenovnik promotivnih usluga (bez iskazanog poreza)
Zakup reklamno-izlagačkog štanda 2m2 80.000 RSD
Štampanje unutrašnje stranice u Zborniku radova i Programu 59.000 RSD
Štampanje unutrašnje stranice u Zborniku radova 45.000 RSD
Štampanje unutrašnje stranice u Programu 39.000 RSD
Komercijalna prezentacija do 10 minuta 59.000 RSD
Mini simpozijum do 20 minuta 90.000 RSD
Emitovanje reklamnog spota do 10 min na internoj TV 30.000 RSD

Modeli saradnje


“GENERALNI POKROVITELJ 48. PEDIJATRIJSKIH DANA” - paket u iznosu od 380.000 RSD

“PARTNER 48. PEDIJATRIJSKIH DANA” - paket u iznosu od 280.000 RSD

“PRIJATELJ 48.PEDIJATRIJSKIH DANA” - paket u iznosu od 180.000 RSD

Preuzmite promo ponudu u PDF formatu

PRIJAVNI LIST

Popunjenu prijavu dostaviti tehničkom organizatoru e-mailom na kongres@easytravel.rs

ili tel/fax: 018 292 552 / 018 292 555

EASY TRAVEL & EVENTS d.o.o.”, Prvomajska 4a, 18000 Niš, Srbija
Račun: 160-367847-07 Banca Intesa ad
Licenca OTP 23/2015

PRIJAVNI LIST JE SASTAVNI DEO OPŠTIH INFORMACIJA

  • Na osnovu prijave Izvršni organizator će izvršiti rezervaciju i poslati predračun sa predviđenim rokom uplate.
  • Sve rezervacije za koje uplata nije izvršena u datom roku na predračunu biće stornirane bez obaveze obaveštavanja učesnika.
  • Organizator zadržava pravo da promeni cene za neuplaćene usluge u slučaju izmene deviznog kursa.
  • Za eventualno otkazivanje aranžmana važe opšti uslovi putovanja EASY TRAVEL & EVENTS.