Početak » Kongresi » Prvi srpski kongres o šećernoj bolesti kod dece

Prvi srpski kongres o šećernoj bolesti kod dece

U ime Udruženja pedijatara Srbije i njenih članova, pozivamo Vas da nam se pridružite na Prvom srpskom kongresu o šećernoj bolesti kod dece koji će se održati od 20 do 22. aprila 2017. u Aranđelovcu.

Domaćin kongresa, Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Bukovička banja” u Aranđelovcu, jedina je ustanova u Srbiji specijalizovana za produženo lečenje, edukaciju i rehabilitaciju dece koja boluju od dijabetesa.

Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije, od 03.03.2017.g, skup je akreditovan kao Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem i po toj Odluci učesnicima za pasivno uĉešće pripada 8 bodova, za usmenu prezentaciju 11 bodova, za poster prezentaciju 9 bodova i koatoru 0,5 bodova.

ODLUKA O AKREDITACIJI

U toku Kongresa biće i Radionica „PRERAČUNAJ I POJEDI“, koja je takođe akreditovana, oktobarski rok 2016.g., i učesniku pripada 6 bodova.

PRIJAVA ZA RADIONICU

Udruženje pedijatara Srbije donelo je odluku da plati kotizaciju za 18 mladih pedijatara i lekara koji imaju prihvaćen rad na Kongresu.

POZIV  MLADIM PEDIJATRIMA

Za detaljnija obaveštenja posetite zvanični sajt:

Prvi kongres o šećernoj bolesti kod dece – Bukovička banja 2017

Pridružite nam se i budite deo skupa usmerenog na unapređenje zdravstvenog stanja kod dece.

Sa željom da Vašim učesćem u radu Prvog srpskog kongresa o šećernoj bolesti kod dece sa međunarodnim učešćem „Bukovička banja 2017.“, na najbolji način predstavite medicinski program koje zastupate, srdačno Vas pozdravljamo!

Informacije i poziv za učešće

Promocija učesnika

Cenovnik promotivnih usluga (bez iskazanog poreza)
Zakup reklamno-izlagačkog štanda 2m2 70.000 RSD
Štampanje unutrašnje stranice u Zborniku radova i Programu 49.000 RSD
Štampanje unutrašnje stranice u Zborniku radova 35.000 RSD
Štampanje unutrašnje stranice u Programu 29.000 RSD
Komercijalna prezentacija do 10 minuta 45.000 RSD
Mini simpozijum do 20 minuta 90.000 RSD
Emitovanje reklamnog spota do 10 min na internoj TV 30.000 RSD
Brendiranje ID kartice i kongresne trakice 50.000 RSD

Modeli saradnje


“GENERALNI POKROVITELJ KONGRESA” - paket u iznosu od 390.000 RSD

ZLATNI PARTNER KONGRESA” - paket u iznosu od 260.000 RSD

“PRIJATELJ KONGRESA” - paket u iznosu od 160.000 RSD

Na osnovu Odluke Udruženja pedijatara Srbije po kojoj je odobrena uplata kotizacije za 18 lekara učesnika Prvog srpskog kongresa o šećernoj bolesti kod dece, sa međunarodnim učešćem, upućujemo

P O Z I V

svim pedijatrima i lekarima učesnicima Prvog srpskog kongresa o šećernoj bolesti kod dece, da se prijave na konkurs za dobijanje plaćene kotizacije od Udruženja pedijatara Srbije.

I  Uslovi učešća na konkursu za 12 kotizacija za lekare-članove Udruženja:

  1. Učesnici do navršenih 35 godina,
  2. Prihvaćen rad na Kongresu i
  3. Članstvo u Udruženju (za pedijatre) sa plaćenom članarinom za 2017.godinu.

II  Uslovi učešća na Konkursu za 6 kotizacija za lekare do 35 godina koji nisu članovi Udruženja (nemaju zvanje pedijatra):

  1. Lekari iz klinika/instituta sa prihvaćenim radom na Kongresu.

ROK ZA PRIJAVU ZAINTERESOVANIH: 10. APRIL 2017.

Prijave slati na e-mail: office@bukovickabanja.co.rs

Naučni i Organizacioni odbor Kongresa izvršiće izbor i o rezultatima blagovremeno obavestiti Udruženje pedijatara Srbije.

Preuzmi dokument

PRIJAVNI LIST ZA UČEŠĆE NA KONGRESU

UPUTSTVO ZA PISANJE SAŽETAKA