Početak » Kongresi » VII zimski nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem – Aktuelnosti respiratorne medicine u Srbiji 2020

VII zimski nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem – Aktuelnosti respiratorne medicine u Srbiji 2020

Poštovane kolege, saradnici, dragi prijatelji,

velika nam je čast i prijatna obaveza da vas pozovemo za aktivno učešće na još jednom naučnom skupu na kome želimo da prikažemo novine u nauci i struci, da razmenimo iskustva i mišljenja, uporedimo i unapredimo rezultate lečenja naših pacijenata.

Ovog puta naš VIII ZIMSKI Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem – AKTUELNOSTI RESPIRATORNE MEDICINE U SRBIJI 2020 – održavamo u Hotelu Mona, na Zlatiboru, u periodu 27. februara – 01. marta 2020. godine. Kongres je akreditovan kod Medicinskog saveta sa 13 bodova za predavače, 11 bodova za učešće u panelima i 9 bodova za pasivno učešće.

Posebno obeležje ovih, već tradicionalnih kongresa je, što sa najvećim obostranim zadovoljstvom ostvarujemo veoma aktivnu razmenu kliničkih iskustava pulmologa Srbije sa najeminentijim stručnjacima iz pojedinih oblasti respiratorne medicine. Teme Kongresa prilagođene su zahtevima struke i obuhvataju teme o savremenoj dijagnostici i terapiji opstruktivnih bolesti pluća, infektivnih i infiltrativnih bolesti pluća, tuberkuloze, plućnih neoplazmi, poremećaja disanja u toku sna, i retkih bolesti pluća. Osnovu svih predavanja čine novine, uz razmenu iskustava u pulmološkoj dijagnostici i terapiji u Srbiji sa najkompetentnijim domaćim stručnjacima i uvaženim predavačima iz inostranstva, što je i do sada obezbeđivalo visok nivo sticanja novih saznanja, a čime gradimo tradiciju i kvalitet ovog skupa.

Kako ovaj skup predstavlja jedan od najznačajnih redovnih godišnjih sastanaka pulmologa Srbije, pozivamo sve zainteresovane farmaceutske firme i zastupnike medicinske opreme na aktivno učešće, sugestije i pomoć u realizaciji našeg zajedničkog zadatka. Tehnički organizator Kongresa obezbediće sve potrebne uslove za uspešan rad i prijatne trenutke tokom Kongresa.

Uz uverenje da ćemo uz vašu pomoć unaprediti i sa uspehom realizovati i ove godine skup pulmologa Srbije, srdačno vas pozdravljam.

___________________
Prof. dr Lidija Ristić,
Predsedik Udruženja pulmologa Srbije

Promocija učesnika

Cenovnik promotivnih usluga (sa uključenim porezima)
Zakup reklamnog štanda 6m2 150.000 RSD
Zakup reklamnog štanda 4m2 120.000 RSD
Zakup reklamnog štanda 2m2 90.000 RSD
Štampanje unutrašnje stranice oficijelnog Programa rada 45.000 RSD
Štampanje unutrašnje korice oficijelnog Programa rada 35.000 RSD
Komercijalna prezentacija do 10 minuta 80.000 RSD
Mini simpozijum do 20 minuta 100.000 RSD

Modeli saradnje

“GENERALNI POKROVITELJ KONGRESA” - paket u iznosu od 450.000 RSD

 • ekskluzivno brendirano prisustvo u Kongresnoj sali tokom trajanja Kongresa
 • brendiranje na korici oficijalnog Programa rada kao i brendiranje svih štampanih materijala (kongresna torba, kongresna ID kartica)
 • okrugli sto u trajanju do 30’
 • izlagački prostor – štand veličine 6m² tokom trajanja Kongresa
 • 25 kotizacija

“ZLATNI POKROVITELJ KONGRESA” - paket u iznosu od 300.000 RSD

 • brendiranje “roll –up” panoa na ulazu u kongresnu salu tokom trajanja Kongresa
 • brendiranje na unutrašnjoj korici oficijalnog Programa rada
 • mini simpozijum u trajanju do 20’
 • izlagački prostor – štand veličine 4m² tokom trajanja Kongresa
 • 10 kotizacija

“SREBRNI POKROVITELJ KONGRESA” - paket u iznosu od 150.000 RSD

 • brendiranje kongresne ID trakice
 • brendiranje unutrašnje reklamne stranice oficijelnog Programa rada
 • komercijalna prezentacija u trajanju do 10’
 • izlagački prostor – štand veličine 2m² tokom trajanja Kongresa
 • 5 kotizacija

Preuzmite promo ponudu u PDF formatu

PRIJAVNI LIST

Popunjenu prijavu dostaviti tehničkom organizatoru e-mailom na kongres@easytravel.rs

ili tel/fax: 018 292 552 / 018 292 555

EASY TRAVEL & EVENTS d.o.o.”, Prvomajska 4a, 18000 Niš, Srbija
Račun: 160-367847-07 Banca Intesa ad
Licenca OTP 23/2015

PRIJAVNI LIST JE SASTAVNI DEO OPŠTIH INFORMACIJA

 • Na osnovu prijave Izvršni organizator će izvršiti rezervaciju i poslati predračun sa predviđenim rokom uplate.
 • Sve rezervacije za koje uplata nije izvršena u datom roku na predračunu biće stornirane bez obaveze obaveštavanja učesnika.
 • Organizator zadržava pravo da promeni cene za neuplaćene usluge u slučaju izmene deviznog kursa.
 • Za eventualno otkazivanje aranžmana važe opšti uslovi putovanja EASY TRAVEL & EVENTS.