Početak » Nova godina » Moskva – 6 dana 5 noći avionom

Moskva – 6 dana 5 noći avionom

30.dec (ponedeljak)– 04.jan 2020.(subota) 6 dana / 5 noćenja

CENA – 588 €

POZOVITE DANAS 018 292 555 ili 069 12 92 555 i rezervišite svoje novogodišnje putovanje.

Cena aranžmana obuhvata:

 • Avio prevoz na svim relacijama letovima Air Serbia;
 • Troškove avio-taksi (cca 112 EUR, podložno je promeni);
 • Smeštaj u Moskvi u hotelu Delta 4* u dvokrevetnim sobama sa doručkom;
 • Transfere prema programu;
 • Turistički program: panoramsko razgledanje grada;
 • Usluge pratioca grupe i stručnih lokalnih vodiča;
 • Troškove organizacije aranžmana.

VREDNOST VIŠE  – Garantovana realizacija fakultativnog programa

CENA ARANŽMANA po osobi: 588 EUR (sa uključenim avio-taksama)

Cena za decu 2-12 godina sa dvoje odraslih (dopunski ležaj*) 540 EUR

Doplata za jednokrevetnu sobu 95 EUR

Smeštaj treće odrasle osobe u dvokrevetnoj sobi, na dopunskom ležaju*, nije moguć.

Cena aranžmana obuhvata:

 • Avio prevoz na svim relacijama letovima Air Serbia:
  – 30.12. Beograd-Moskva
  – 04.01. Moskva-Beograd;
 • Troškove avio-taksi (cca 112 EUR, podložno je promeni);
 • Šmeštaj u Moskvi u hotelu Delta 4* u dvokrevetnim sobama sa doručkom;
 • Transfere prema programu;
 • Turistički program: panoramsko razgledanje grada;
 • Usluge pratioca grupe i stručnih lokalnih vodiča;
 • Troškove organizacije aranžmana.

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • Obrok u avionu;
 • Fakultativni program;
 • Individualne troškove.

Opis hotela:

Moskva, Hotel Delta 4* www.izmailovo.ru – Hotel Delta se nalazi u hotelskom kompleksu Izmailovo. Metro stanica je na oko 100 m od hotela. Sama vožnja metroom do Crvenog trga traje 15 min (pešačenjem od hotela 25-30 min), što je od velikog značaja za efektivno korišćenje slobodnog vremena. U sklopu kompleksa je sve što je turistima i gostima grada potrebno – jeftini restorani brze hrane, tržni centar, kao i velika pijaca suvenira.
Hotel je u potpunosti renoviran. Doručak švedski sto.

FAKULTATIVNI PROGRAMI

 • Sergijev Posad (bivši Zagorsk) 40 EUR
 • Obilazak Moskovskog metroa 10 EUR
 • Panorama Borodinske bitke 30 EUR
 • Tretjakovska galerija 30 EUR
 • Krstarenje rekom Moskvom 35 EUR
 • Kremlj (teritorija, 2 Saborne crkve, Patrijaršijska palata) 40 EUR *

U sve cene uračunato je: vodič, autobus, ulaznice, slušalice

*) Prijavljivanje i plaćanje izleta Kremlj obavezno je prilikom uplate aranžmana.

Realizacija i cene fakultativnog programa su garantovani, nezavisno od broja prijavljenih putnika. Za broj prijavljenih putnika ispod 15, program će se realizovati javnim prevozom, metroom.

NAČIN I USLOVI PLAĆANJA:

 • U dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po prodajnom kursu Banka Intese.
 • 50% od celokupnog iznosa prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 30 dana pred putovanje.
 • Gotovinski, platnim karticama,uplatom na račun agencije.

DODATNE NAPOMENE:

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti(npr. gužva na granicama, gužva u saobradaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima pladanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili zbog nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena ili otkaza putovanja.

Za ovo putovanje važe opšti Uslovi putovanja agencije Easy Travel & Events

1. dan BEOGRAD – MOSKVA (30.12. ponedeljak) Šastanak grupe dva sata pre poletanja na aerodromu “Nikola Tesla”. Let avio kompanije Air Šerbia za Moskvu u 18:10 časova (let JU 654). Dolazak na moskovski aerodrom u 23:05 časova. Transfer do hotela. Šmeštaj. Noćenje.

2. dan MOSKVA (31.12. utorak) Doručak. Panoramsko razgledanje grada autobusom: centar grada, Crveni trg, Kremlj, Crkva Vasilija Blaženog, Boljšoj teatar, Hram Hrista Špasitelja, Novodevičji manastir, vidikovac Vrapčeva brda i Univerzitet “Lomonosov”, Poklonaja gora (Park Pobede) i dr. (bez ulaska u objekte). Slobodno vreme. Uveče odlazak na centralne trgove Moskve (sa vodičem, metroom), na kojima se uz veličanstven vatromet, dočekuje Nova godina. Noćenje.

3. dan MOSKVA (01.01.2020. sreda) Doručak. Fakultativni program: Šergijev Posad (bivši Žagorsk, 70 km od Moskve), jedan od najstarijih i najvećih ruskih manastirskih kompleksa, centar ruskog pravoslavlja i duhovnosti, ranije rezidencija ruskog patrijarha. Obilazak Troice Šergijeve Lavre, bisera drevnoruske umetnosti i arhitekture. Lavra je, razvijajući se od usamljene drvene crkve u sred šume u XIV veku, imala različite uloge koje su bile od velikog značaja za rusku istoriju. Šlobodno vreme. Moskovski metro, jedan od najlepših i najstarijih metroa na svetu, u kojem čak 44 stanice imaju status kulturnog nasleđa. Obilazak nekoliko najznačajnijih metro stanica, koje su nalik na muzeje bogato dekorisane skulpturama, mozaicima, pozlaćenim floralnim ornamentima, mermernim stubovima i portretima nacionalnih heroja. Noćenje.

4. dan MOSKVA (02.01. četvrtak) Doručak. Fakultativni program: Muzej Panorama Borodinske bitke, posvećen ratu sa Napoleonom 1812. g. Glavni eksponat muzeja je panorama, ogromno slikano platno dimenzije 115x15m, koje visi u zatvorenom krugu i pretstavlja jedan od najtežih momenata bitke na Borodinskom polju. Tretjakovska galerija, najbogatiji muzej sa radovima ruskih umetnika, koji je osnovao trgovac Pavle Tretjakov 1856. godine. Muzej poseduje jednu od najvećih zbirki Ruske umetnosti – više od 3000 umetničkih dela starih ruskih majstora, 7000 slika, skulptura, grafika, ikona.
Jasne boje, dubina izraza, odlikuju drevne ruske ikone među kojima su remek dela kao što je ikona Šv Trojice Andreja Rubljova, koji je boje ruske prirode pretočio u ikone. Šlobodno vreme. Večernja Moskva sa reke – vožnja ekskluzivnim brodom-restoranom “Radisson”. Veličanstven pogled sa reke na noćnu Moskvu, jedan od najlepše osvetljenih gradova na svetu. Noćenje.

5. dan MOSKVA (03.01. petak) Doručak. Fakultativni program: Kremlj, najstariji deo Moskve i njen politički, duhovni i istorijski centar, kompleks neponovljiv po svojoj arhitektonskoj i umetničkoj lepoti. Obilazak teritorije, Uspenske crkve u kojoj su krunisani svi ruski carevi, Arhangelske crkve, Car zvona i Car topa, kao i poseta Patrijaršijskoj palati. Slobodno vreme. Noćenje.

6. dan MOSKVA – BEOGRAD (04.01. subota) Doručak (lunch paket). Transfer do aerodroma. Let avio kompanije Air Šerbia za Beograd u 07:55 časova (let JU 651). Dolazak u Beograd u 08:55 časova. Kraj usluge.