Početak » Nova godina
Budimpešta (3 dana bez noćenja)
Nova godina

Budimpešta (3 dana bez noćenja) »

3 dana bez noćenja

Beč (3 dana bez noćenja)
Nova godina

Beč (3 dana bez noćenja) »

3 dana bez noćenja

Atina (6 dana 3 noći)
Nova godina

Atina (6 dana 3 noći) »

Atina – Meteori – Korint – Mikena – Epidaurus – Pirej – Glifada