AKADEMIJA RESPIRATORNE MEDICINE SRBIJE

CENA KOTIZACIJA

Kotizacija do 15.01.2023.

Kotizacija nakon 16.01.2023.

Kotizacija na licu mesta

SMEŠTAJ
DOPLATA ZA JEDNOKREVETNU SOBU
CENA SMEŠTAJA JE ISKAZANA U EVRIMA
* plaćanje isključivo u dinarskoj protivrednosti po sredenjem kursu NBS na dan uplate


NAČIN PLAĆANJA
Za ispostavljanje predračuna za pravna lica uz prijavu je potrebno dostaviti: